HLR-utbildning

Lär dig att rädda liv vid ett olycksfall eller akut sjukdom med en utbildning i HLR. 

Våra certifierade HLR-instruktörer erbjuder företag och privatpersoner anpassade kurser inom första hjälpen, hjärt- och lungräddning och hjärtstartare där du befinner dig.

Några av de företag vi utbildar inom HLR

Om en person i din närhet just nu drabbas av plötsligt hjärtstopp.
Skulle du då säga att din kunskap är på en okey nivå?

Fakta:

Hjärtstopp är den vanligaste dödsorsaken i Sverige

I år kommer 6000 personer drabbas av plötsligt hjärtstopp

9 av 10 kommer inte överleva!

Varför?

För att för många saknar mod eller kunskap att agera rätt.

Din kunskap behövs innan räddningsverket kommer!


Vid hjärtstopp minskar överlevnadschansen med 10% per minut!

Vad är ett "plötsligt hjärtstopp"?

En normalpuls ligger på ca 70 slag/min, eller 100.000 slag/dygn!
Rytmen i hjärtat kontrolleras av sinusknutan – ett område av specialiserade celler som finns i höger förmak. (markerd med gul cirkel på bilden) Sinusknutan producerar de elektriska impulser som utlöser varje hjärtslag och får kamrarna att dra ihop sig och pumpa blod ut till vitala delar, bl.a. din hjärna. 100.000 gånger per dygn!

När något orsakar att Sinusknutan inte kan producera impulser eller att hjärtcellerna inte slår i takt efter sinusknutans signaler hamnar hjärtat i ett bioelektriskt kaos och börjar fibrilera. Pumpförmågan upphör omedelbart att fungera och den drabbade förlorar medvetandet. 

Vår HLR-Utbildning innehåller 3+3 block:

Hjärt & Lungräddning

 • De första kritiska minuterna - Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken. Medvetande- och andningskontroll
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp, en- och tvåräddarteknik
 • Vid normal andning men vid medvetslöshet lär vi oss lägga personen i stabilt sidoläge

Luftvägstopp

Åtgärder vid luftstopp:

 • Ryggslag
 • Heimlichmanövern / Buktryck
 • HLR

Hjärtstartare (Defibrillator)

 • Information
 • Apparatgenomgång
 • Säkerhetsaspekter
 • Användning av hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt.
 • Scenarieövningar.
 • Användning av hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt.
 • Samtliga kursdeltagare får praktiskt öva tills de känner sig säkra och bekväma med att använda en hjärtstartare.

Akuta sjukdomar

Kännetecken och omhändertagande vid:

 • Stroke
 • Hjärt- och kärlsjukdomar

Vid önskemål utbildar vi även i omhändertagande av personer som drabbats av:
 • Astma, allergiska reaktioner
 • Diabetes
 • Epilepsi

Först på olycka/tillbud (Första hjälpen punkter)

Vilka risker finns det på er arbetsplats eller till och från arbetsplatsen, och hur förberedda är ni?
Vår blåljuspersonal får för ofta komma till olyckor där mod och kunskap saknas.

Vi anpassar innehållet efter er situation: Prioritera och handla på olycksplats enligt:
L- Livsfarligt läge / Larma
A - Andning
B - Blödning
C - Chock Cirkulationssvikt

Vad har hänt? Klämskador, kraftig blödning, brännskador?
Har vi skallskador på någon som fallit från hög höjd eller gått in i en balk, är el inblandad
Är fordon inblandade?

Vem ska prioriteras? Personen i diket som blöder och i panik skriker efter hjälp.. eller ska vi springa iväg med varningstriangeln så vi inte får en fullastad långtradare in i olyckan?

Prioritera och Agera vid olycka.

SMS-Livräddare - Varje hjärta räknas

Bli frivillig livräddare. Du kan rädda livet på din mormor, granne och bästa vän. Vi går igenom appen Sms-livräddare, hur den fungerar och hur du registrerar dig.

Sammanfattning

Vad säger lagen om HLR?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7 Paragraf 2 & 6 ”Första hjälpen och krisstöd”

Definitioner 2 § Med första hjälpen avses i dessa föreskrifter
1. de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling.
3. de åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.

Kunskaper i första hjälpen 6 §    (Länk till Arbetsmiljöverkets föreskrift)

Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns:

Skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället.

Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.
(SAM – Systematisk arbetsmiljöarbete)

HLR-Dokumentation till ert SAM

Efter utbildningen erhåller ni diplom underskriven av certifierad instruktör och HLR-dokumentation till ert Systematiska Arbetsmiljöarbete SAM som beskriver:

 • Vilka utbildarna är
 • Utbildningens hela innehåll
 • Vilka personer som närvarade på utbildningen
 • När i tiden utbildningen genomfördes
 • Ansvarig skriver under på att lagen är läst, förstådd och åtgärder är utförda enligt föreskrift.
 • Planerad repetition för att uppnå systematik i arbetet och bibehålla önskad kunskapsnivå

Låt HLR bli en självklar punkt i er verksamhet!

Pris:

8 400 kr (ex moms) per grupp och utbildningstillfälle.
(Inklusive ”Först på olycka” & ”Akuta sjukdomar och SMS-livräddare”)
 
 • Tid: ca 2,5 timmar.
 • Plats: Hos er. Det spar restid för er och vi uppnår en autentisk miljö.
 • Samtliga deltagare övar på en egen docka.
 • Inga förkunskaper eller förberedelser krävs.

Känns kalendern full?

När det är fullt i kalendern är det viktigt att komma ihåg varför vi behöver denna kunskap.

Vår koordinator Maria koordinerar er kalender med våra instruktörers kalendrar för att hitta utbildningsdatum som passar er

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå