HLR-utbildning

Lär dig att rädda liv vid ett olycksfall eller akut sjukdom med en utbildning i HLR. 

Våra certifierade HLR-instruktörer erbjuder företag och privatpersoner anpassade kurser inom första hjälpen, hjärt- och lungräddning och hjärtstartare där du befinner dig.

Några av de företag vi utbildar inom HLR:

Varför behöver du kunna hjärt- och lungräddning?

 • Därför att 16 personer kommer att drabbas av plötsligt hjärtstopp bara idag 
 • 14 av dessa kommer inte överleva 
 • Detta gör hjärtstopp till den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag 
 

En bidragande faktor till dessa höga siffror är tyvärr att många anhöriga varken har modet eller den grundläggande kunskapen att agera på rätt sätt när olyckan inträffar. Att själv gå en kurs eller utbilda sin personal inom hjärt- och lungräddning och första hjälpen, kan därför hjälpa till att minska dessa siffror drastiskt. 

Vi rekommenderar alla företag att investera i något som inte bara ökar tryggheten på arbetsplatsen, utan även ger dig den kunskap du behöver för att du ska kunna hjälpa dina barn om det otänkbara skulle inträffa.

Vid hjärtstopp minskar överlevnadschansen med 10% per minut

I Sverige drabbas 16 människor varje dag av hjärtstopp varav endast 2 räddas. Med våra utbildningar vill vi förbättra dessa tragiska siffror, med kurser som faktiskt innebär att fler liv kan räddas. Med praktiska kurser förbereder vi dig på att våga agera om olyckan skulle inträffa, oavsett om den drabbade är ett barn eller vuxen. Utifrån era behov och förutsättningar sätter vi ihop utbildningar inom hjärt- lungräddning (HLR) och första hjälpen, där vi med teoretisk och praktisk kunskap lär dig att utföra HLR på rätt sätt, och därmed öka överlevnadschansen på den som drabbats av plötsligt hjärtstopp.

Utbildning i HLR är viktigt innan räddningsverket kommer.

Vi erbjuder utbildningar i:

 • Vuxen HLR med hjärtstartare

 • Barn-HLR

 • Första-Hjälpen

 • Anpassade L-ABC utbildningar

 • Instruktörsutbildningar

Hos oss har du även möjlighet att köpa eller hyra marknadens bästa och mest populära hjärtstartare.

Investera i en praktiskt HLR-utbildning som inger trygghet och räddar liv

Efter vår HLR-utbildning kommer du att känna dig trygg i att kunna ge din familj och dina kollegor första hjälpen hjälp i tid. Kursen kommer att lära dig hjärt-lungräddning, anpassad första hjälpen och hur du använder en hjärtstartare vid olyckor och akuta sjukdomar.

Svenska HLR-Utbildarna erbjuder en skräddarsydd och praktisk utbildning med fokus på att rädda liv. Eftersom vi också kommer till dig blir du utbildad i en autentisk miljö, av licensierade instruktörer med lång erfarenhet från ”blåljus” och verkliga hjärtstopp.

HLR-Utbildarna erbjuder företag HLR utbildning och kurser i första hjälpen och hjärtstartare.

Vad innehåller utbildningen?

 • De första kritiska minuterna – Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken. Medvetande- och andningskontroll
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp, en- och tvåräddarteknik
 • Vid normal andning men vid medvetslöshet lär vi oss lägga personen i stabilt sidoläge

Åtgärder vid luftstopp:

 • Ryggslag
 • Heimlichmanövern / Buktryck
 • HLR
 • Information
 • Apparatgenomgång
 • Säkerhetsaspekter
 • Användning av hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt.
 • Scenarieövningar.
 • Användning av hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt.
 • Samtliga kursdeltagare får praktiskt öva tills de känner sig säkra och bekväma med att använda en hjärtstartare.

 

Kännetecken och omhändertagande vid:

 • Stroke
 • Hjärt- och kärlsjukdomar


Vid önskemål utbildar vi även i omhändertagande av personer som drabbats av:

 • Astma, allergiska reaktioner
 • Diabetes
 • Epilepsi

 

Vilka risker finns det på er arbetsplats eller till och från arbetsplatsen, och hur förberedda är ni?
Vår blåljuspersonal får för ofta komma till olyckor där mod och kunskap saknas.

Vi anpassar innehållet efter er situation: Prioritera och handla på olycksplats enligt:
L- Livsfarligt läge / Larma
A – Andning
B – Blödning
C – Chock Cirkulationssvikt

Vad har hänt? Klämskador, kraftig blödning, brännskador?
Har vi skallskador på någon som fallit från hög höjd eller gått in i en balk, är el inblandad
Är fordon inblandade?

Vem ska prioriteras? Personen i diket som blöder och i panik skriker efter hjälp.. eller ska vi springa iväg med varningstriangeln så vi inte får en fullastad långtradare in i olyckan?

Prioritera och Agera vid olycka.

 

Bli frivillig livräddare. Du kan rädda livet på din mormor, granne och bästa vän. Vi går igenom appen Sms-livräddare, hur den fungerar och hur du registrerar dig.

Denna HLR utbildning passar alla målgrupper. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen tar 2,5 timmar, den innehåller både teori och praktik, med tyngdpunkten på de praktiska momenten. Utbildning i hjärtstartare ingår alltid.

Inga förberedelser behövs, men se till att lokalen rymmer de deltagare som ska genomföra kursen.

Efter utbildningen erhåller ni diplom underskriven av certifierad instruktör och HLR-dokumentation till ert Systematiska Arbetsmiljöarbete SAM som beskriver:

 • Vilka utbildarna är
 • Utbildningens hela innehåll
 • Vilka deltagare som närvarade på utbildningen
 • När i tiden utbildningen genomfördes
 • Ansvarig skriver under på att lagen är läst, förstådd och åtgärder är utförda enligt föreskrift
 • Planerad repetition för att uppnå systematik i arbetet och bibehålla önskad kunskapsnivå

9 400 kr (ex moms) per grupp och utbildningstillfälle
(Inklusive ”Först på olycka” & ”Akuta sjukdomar och SMS-livräddare”)

Vilka är HLR-Utbildarna?

utbildarna hlr

Våra instruktörer erbjuder praktiska utbildningar för företag och privatpersoner inom hjärt- och lungräddning

Genom att boka din kurs hos oss får du en utbildning i HLR av hög kvalité, och med en instruktör som är certifierad av Svenska HLR-rådet. Vi lär alltid ut enligt de senast antagna riktlinjerna och sätter ihop våra kurser utifrån tidigare kunskaper och önskemål från dig som deltagare.

Med en och samma utbildningspartner kvalitétssäkrar ni att ni får rätt utbildning, helt anpassad efter ert behov, både i grundutbildning och senare i repetitionsutbildning.

Med skräddarsydda utbildningar på plats erbjuder våra instruktörer grundläggande kunskaper inom HLR, barn-HLR, första hjälpen och hjärtstartare, och utbildar både företag och privatpersoner i hela Sverige.

Vanliga frågor inom HLR

Ja, om du vill kunna rädda livet på någon som drabbats av ett hjärtstopp eller en akut sjukdom är en kurs i hjärt och lungräddning ett måste.

En normalpuls ligger på ca 70 slag/min, eller 100.000 slag/dygn
Rytmen i hjärtat kontrolleras av sinusknutan – ett område av specialiserade celler som finns i höger förmak. (markerad med gul cirkel på bilden) Sinusknutan producerar de elektriska impulser som utlöser varje hjärtslag och får kamrarna att dra ihop sig och pumpa blod ut till vitala delar, bl.a. din hjärna. 100.000 gånger per dygn!

När något orsakar att Sinusknutan inte kan producera impulser eller att hjärtcellerna inte slår i takt efter sinusknutans signaler hamnar hjärtat i ett bioelektriskt kaos och börjar fibrilera. Pumpförmågan upphör omedelbart att fungera och den drabbade förlorar medvetandet.

Ja, lagen säger att tillräckligt många på en arbetsplats måste ha kunskap om hjärt- lungräddning, men privat finns det ingen lag som säger att du måste kunna rädda liv.

Vi rekommenderar att man gör en repetition vart annat år. Vi kommer att påminna dig om när det är dags att gå en sådan kurs.

Nej, men du bör ta reda på vart din närmaste hjärtstartare är.

Ja, vi ser till att batteri och elektroder är bytta i samband med era repetitionskurser.

Stor nog att minst 12 personer får plats att vistas på golvet.

Ja, vi utbildar företag i hela Sverige.

Absolut, vi anpassar kursen så att alla kan gå.

Absolut! Vill du gå en kurs i Barn- HLR så lär vi även ut detta.

Nej, oftast inte. Dock så kan revben släppa från sitt fäste vilket gör att det knakar ordentligt. Som tur är läker detta utan större bekymmer.

Ja, helst. Men skulle omständigheterna vara sådana att du inte vill, så gör kompressioner. Blodet innehåller en viss del syre ändå.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7 Paragraf 2 & 6 ”Första hjälpen och krisstöd”

Definitioner 2 § Med första hjälpen avses i dessa föreskrifter 1. de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling. 3. de åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.

Kunskaper i första hjälpen 6 §    (Länk till Arbetsmiljöverkets föreskrift)

Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns:

Skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället.

Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.
(SAM – Systematisk arbetsmiljöarbete)

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå