HLR-utbildning

Fakta:

I år kommer ca 6 000 personer drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Hjärtstopp är den vanligaste dödsorsaken i Sverige!

9 av 10 överlever INTE!
Allt för många är osäkra på vad de ska göra om någon i deras närhet drabbas av hjärtstopp

Vad är ett "plötsligt hjärtstopp"?

En normalpuls ligger på ca 70 slag/min, eller 100.000 slag/dygn!
Rytmen i hjärtat kontrolleras av sinusknutan – ett område av specialiserade celler som finns i höger förmak. (markerd med gul cirkel på bilden) Sinusknutan producerar de elektriska impulser som utlöser varje hjärtslag och får kamrarna att dra ihop sig och pumpa blod ut till vitala delar, bl.a. din hjärna. 100.000 gånger per dygn!

När något orsakar att Sinusknutan inte kan producera impulser eller att hjärtcellerna inte slår i takt efter sinusknutans signaler hamnar hjärtat i ett bioelektriskt kaos och börjar fibrilera. Pumpförmågan upphör omedelbart att fungera och den drabbade förlorar medvetandet. 

Vid hjärstopp minskar överlevnadschansen med 10% per minut! Räddningsverket kommer i genomsnitt på 14 minuter efter larm.

 1. Vid ett hjärtstopp slutar hjärtat pumpa. Hjärncellerna får inte syre och dör, en efter en. Den omedelbara behandling som krävs är att du startar hjärt-lungräddning och manuellt pumpar runt blodet.
 2. Om du agerar inom 3 minuter är överlevnadschansen 70%
 3. Efter 5 minuter blir hjärnskadorna bestående
 4. Efter ca 10 minuter är hjärnan ”död”.
 5. Efter ca 14 minuter kommer räddningspersonal.

  Din kunskap behövs, innan räddningsverket anländer!

”Det är inte vi som räddar liv. Liv räddas av de personer som agerar på plats innan vi kommer."

Om en person i din närhet just nu drabbas av plötsligt hjärtstopp. Skulle du säga att din kunskap är på en okey nivå då?

Genom utbildning och regelbunden träning ökar du chansen att rädda liv

Utbildningens innehåll

Hjärt & Lungräddning

 • De första kritiska minuterna - Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken. Medvetande- och andningskontroll
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp, en- och tvåräddarteknik
 • Vid normal andning men vid medvetslöshet lär vi oss lägga personen i stabilt sidoläge

Luftvägstopp

Åtgärder vid luftstopp:

 • Ryggslag
 • Heimlichmanövern / Buktryck
 • HLR

Hjärtstartare (Defibrillator)

 • Information
 • Apparatgenomgång
 • Säkerhetsaspekter
 • Användning av hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt.
 • Scenarieövningar.
 • Användning av hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt.
 • Samtliga kursdeltagare får praktiskt öva tills de känner sig säkra och bekväma med att använda en hjärtstartare.

Akuta sjukdomar

Kännetecken och omhändertagande vid:

 • Stroke
 • Hjärt- och kärlsjukdomar

Vid önskemål utbildar vi även i omhändertagande av personer som drabbats av:
 • Astma, allergiska reaktioner
 • Diabetes
 • Epilepsi

Först på olycka/tillbud (Första hjälpen punkter)

Vår blåljuspersonal får alltför ofta komma till olyckor som hade kunnat slutat lyckligareom mod och kunskap funnits av medtrafikanter som kom först till en olycka.

Innehåll: Prioritera och handla på olycksplats enligt L-ABC Vad har hänt? Är fordon inblandade, hur många? Vilka är skadade, hur? Var är du? Är platsen säker för er egen skull? El, trafik, brand, kläm, fall, några gråter och skriker andra är tysta.

Som först på olycka är det en del du kan ha koll på...

Vem ska prioriteras? Personen i diket som blöder och i panik skriker efter hjälp.. eller?

Utifrån vår blåljuserfarenhet berättar vi lungt, pedagogiskt och medtodiskt hur du ska Prioritera och Agera vid olycka.

SMS-Livräddare - Varje hjärta räknas

Bli frivillig livräddare. Du kan rädda livet på din mormor, granne och bästa vän. Vi går igenom appen Sms-livräddare, hur den fungerar och hur du registrerar dig.

Efter en HLR-Utbildning med HLR-Utbildarna har du mod och kunskap att rädda liv genom att:

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7 Paragraf 2 & 6 ”Första hjälpen och krisstöd”

Definitioner 2 § Med första hjälpen avses i dessa föreskrifter
1. de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling.
3. de åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.

Kunskaper i första hjälpen 6 §
Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.
(SAM – Systematisk arbetsmiljöarbete)

HLR-Dokumentation till ert SAM

Efter utbildningen erhåller ni diplom underskriven av certifierad instruktör och HLR-dokumentation till ert Systematiska Arbetsmiljöarbete SAM som beskriver:

 • Utbildningens hela innehåll
 • Vilka personer som närvarade på utbildningen
 • När i tiden utbildningen genomfördes
 • Planerad repetition för att uppnå systematik i arbetet och bibehålla önskad kunskapsnivå

Låt HLR bli en självklar punkt i er verksamhet!

Låt oss utbilda er i vad ni behöver göra innan vi når fram till er.
HLR-Utbildarna står för all nödvändig utbildningsmaterial såsom dockor och övningshjärtstartare.
Alla tränar på varsina dockor

Pris:

8 400 kr per grupp och utbildningstillfälle. (Inklusive ”Först på olycka” & ”Akuta sjukdomar och SMS-livräddare”)
 
 • En utbildning tar ca 2,5 timmar.
 • Vi kommer till er på en tid som passar er.
 • Samtliga deltagare övar på en egen docka.
 • Inga förkunskaper eller förberedelser krävs.

Utan repetition tappar vi modet att agera.

Vi repeterar samtliga punkter.

 • Vad är ett hjärtstopp
 • Varför HLR
 • HLR – Genomförande
 • Hjärtstartare – Scenarieövnignar
 • Akuta sjukdomar
 • Först på olycka/tillbud (Anpassad L-ABC)